Ekonomista – rynek finansowy, emerytalny, nadzór finansowy

Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne gromadzenie oszczędności na cele emerytalne w obowiązującym w Polsce systemie emerytalnym powinno stanowić istotną część zabezpieczenia emerytalnego. Dobrowolne dodatkowe formy oszczędzania na emeryturę usytuowano w systemie emerytalnym jako element dopełniający, obok źródeł finansowania emerytur uzyskiwanych z alokacji obowiązkowej. Reforma emerytalna, funkcjonująca w naszym kraju od 1999 r., w swym założeniu oparła przyszłe świadczenia na trzech źródłach finansowania emerytur: pierwszym filarze – obowiązkowym, repartycyjnym (PAYG), opartym na zreformowanym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; drugim – obowiązkowym, kapitałowym, działającym poprzez otwarte fundusze emerytalne; a także filarze trzecim – dodatkowych, dobrowolnych oszczędnościach emerytalnych w postaci pracowniczych programów emerytalnych (PPE), prowadzonych przez pracodawców dla zatrudnianych pracowników. Kolejnym składnikiem nowego systemu emerytalnego stały się wprowadzone w 2004 r. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które można zakładać od 2012 r.

Czytaj więcej

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!