Ekonomista – rynek finansowy, emerytalny, nadzór finansowy

O mnie

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Studium dla Doradcy Inwestycyjnego-Analityka Papierów Wartościowych Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Doradca Prezesa NBP, członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S. A. (wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu Wewnętrznego i członek Komitetu ds. Ryzyka).

Wcześniej Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.

W latach 2006-2008 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W 2006 roku jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw organizacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dokonała strukturalnego i funkcjonalnego połączenia nadzorów sprawowanych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, organizując UKNF.

Sprawowała funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów.

Od 1998 do 2005 Dyrektor w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

W latach 90-tych pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Długu Publicznego, a także w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jako Wicedyrektor Departamentu Pomocy Zagranicznej, Funduszy i Programów Wspólnotowych.

Pracowała również w Narodowym Banku Polskim, jako doradca.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako: Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zastępca Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NPB. Była również członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Finansów ds. nadawania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej AUTOSAN grupa PGZ, wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Konińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Koninie, członka Rady Nadzorczej w Górniczych Zakładach Dolomitowych S.A. w Siewierzu.

Odznaczona przez Prezesa NBP za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukończyła m. in. kursy doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

Absolwentka zawodowych staży zagranicznych w USA: „Pension law & Investigative techniques” – The United States Department of Labor, The Pension & Welfare Benefits Administration w Bostonie, “The pension system in the United States of America”– Washington D.C. i Boston, a także staży w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!