Ekonomista – rynek finansowy, emerytalny, nadzór finansowy

Publikacje

  • publikacje prasowe dot. rynku finansowego i nowego systemu emerytalnego m.in. w następujących wydawnictwach : „Gazeta Bankowa”, „Rzeczpospolita”, „Prawo i Gospodarka”, „Gazeta Ubezpieczeniowa”, „Gazeta Finansowa”, „Nasz Rynek Kapitałowy”, kwartalnik „Fundusze Emerytalne”, „Asekuracja & Re”,
  • publikacje w wydawnictwach książkowych: „Reforma systemu emerytalnego w Polsce – perspektywy rozwoju III filara” (IP i SS)
  • „Przewodnik dla inwestorów instytucjonalnych po skarbowych papierach wartościowych”
  • „Przegląd kwartalny” Dep. Długu Publicznego Ministerstwa Finansów
  • Biuletyn Służby Cywilnej –art.pt. „Służba cywilna w Niemczech”
  • wGospodarce.pl – artykuł pt. „Emerycie, jak dostaniesz się do własnego sejfu?”
  • wGospodarce.pl– artykuł pt. „Reforma nie dla emerytów”
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!